Rates

Individual Lessons : 60 euro per hour
Duo Lessons : 80 euro per hour
Small Groups (3 - 4 people) : 35 euro per person per hour
For bigger groups, company training and special requests : price in consultation

Pricing for children
1 child : 50 euro per hour
2 children : 70 euro per hour

Family classes : 100 euro per hour

Tarieven

Individuele lessen : 60 euro per uur
Duo-lessen : 80 euro per uur
Kleine groepen (3-4 personen) : 35 euro per persoon per uur
Voor grotere groepen, bedrijfstrainingen en speciale wensen : prijs in overleg

Tarieven voor kinderen
1 kind : 50 euro per uur
2 kinderen : 70 euro per uur

Familie-lessen : 100 euro per uur


Tax deduction study costs 2019


Study costs and educational expenses, such as tuition fees and required books, may be tax-deductible. Certain conditions apply. For example, the course or training must be necessary for your profession, your career, your (future) job, or to improve your chances of obtaining work. The minimum is 250 euros, however expenses above this amount are tax-deductible. The amount may not exceed 15,000 euros. This regulation ends in 2020. For information see www.belastingdienst.nl.

Belastingaftrek studiekosten 2019 

Studiekosten en scholingsuitgaven, zoals lesgeld en benodigde boeken, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de cursus of opleiding nodig zijn voor uw beroep, uw loopbaan, uw (toekomstige) werk of om uw kansen op werk verbeteren. De drempel is 250 euro. Uitgaven boven dit bedrag zijn aftrekbaar, tot een maximum van 15.000 euro. In 2020 wordt deze regeling afgeschaft. Voor informatie zie www.belastingdienst.nl.